Tìm kiếm

lich_su_50_nam_nganh_mat
Tap_chi_nhan_khoa_viet_nam

Bo_y_te

bao_suc_khoe_doi_song

hoi_nhan_khoa_VN

ngan_hang_mat

Lich SHKH 2015 tiếng Việt PDF. In Email

Bệnh viện Mắt TW                          Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam

                                                                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH SINH HOẠT KHOA HỌC CUỐI THÁNG- 2015

 

TT

Ngày tháng

Khoa báo cáo

Điểm báo

1

28/01/2015

 

Khám chữa bệnh TYC

Điểm báo dược

2

25/02/2015

Glôcôm

 

Cao học+ nội trú

3

25/03/2015

Mắt trẻ em

 

Cao học+ nội trú

4

29/04/2015

Nghỉ lễ 30- 4

 

 

5

27/05/2015

Kết giác mạc

 

Cao học+ nội trú

6

24/06/2015

Khoa Thẩm mỹ

 

Điểm báo dược

7

29/07/2015

Mắt trẻ em

 

Cao học+ nội trú

8

26/08/2015

Đáy mắt – MBĐ

 

Cao học+ nội trú

9

30/09/2015

Chấn thương

 

Cao học+ nội trú

10

28/10/2015

Khoa Khúc xạ

 

Điểm báo dược

11

25/11/2015

Glôcôm

 

Cao học+ nội trú

12

30/12/2015

Kết giác mạc

 

Cao học+ nội trú

 

 

Ghi chú:

-          Buổi SHKH có giới thiệu thuốc sẽ thông báo bổ xung.

-          Nếu buổi SHKH nào trùng với báo cáo của các GS, BS nước ngoài thì lùi vào ngày khác trong tháng.

-          Cao học&nội trú đi học tại thời điểm có buổi SHKH cuối tháng chịu trách nhiệm làm điểm báo&do trưởng khoa phân công cụ thể.

Nơi nhận:   

                            GIÁM ĐỐC

-          Các khoa, phòng trong bệnh viện

-          Lưu QLKH-ĐT

-         Ban TTTT

 

 

 

Điều trị đau mắt đỏ, có gì mới?

Chúng ta đang ở mùa đau mắt đỏ. Đến bệnh viện khám cho vô số bệnh nhân đau mắt đỏ, đón con đi học về nghe con kể bi bô: lớp con có bạn đau mắt đỏ. Hôm nay đi thi tiếng Anh, trong lớp có 20 người nhưng có 2 cô đeo kính râm xùm xụp…cũng đau mắt đỏ. Tài liệu nói mỗi năm Nhật Bản có khoảng 1 triệu ca đau mắt đỏ, ở Anh đau mắt đỏ chiếm tỷ lệ 396/10.000 dân. Điều trị bệnh còn rất mông lung và bế tắc. Những thông tin sau đây chắc sẽ làm bạn phải đồng ý với nhận định trên. Một quan niệm trung dung, kém phần lạc quan và rắn rỏi đó là khái niệm quản lý bệnh tật( management)  chứ không phải là điều trị bệnh( treatment). Nhiều khi chúng ta phải chọn giải pháp là quản lý bệnh chứ không ph... Đọc tiếp
 

Thông báo tuyển sinh Lớp Điều dưỡng chuyên khoa Mắt khóa 2 năm 2014ắt

Bệnh viện Mắt Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Điều dưỡng chuyên khoa mắt khóa 2 năm 2014 như sau: I.      Hình thức và chỉ tiêu đào tạo 1.      Học viên học tập trung tại Bệnh viện Mắt TW liên tục từ tháng 06/01/2015 đến tháng 17/07/2015, dự kiến khai giảng 9h00 ngày 06/01/2015. 2.      Chỉ tiêu đào tạo: 60 học viên. II.      Đối tượng đào tạo -         Điều dưỡng tốt nghiệp trung học y tế (chuyên ngành điều dưỡng đa khoa). -         Y sỹ đa khoa có chứng chỉ đã qua chuyển đổi điều dưỡng.... Đọc tiếp