LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN MẮT TRUNG ƯƠNG
Tuần thứ 43 - từ ngày 21/10/2019 đến ngày 27/10/2019
Thứ Hai, Ngày 21/10/2019
Thứ Ba, Ngày 22/10/2019
Thứ Tư, Ngày 23/10/2019
Thứ Năm, Ngày 24/10/2019
Thứ Sáu, Ngày 25/10/2019
Thứ Bảy, Ngày 26/10/2019
Chủ nhật, Ngày 27/10/2019