Tuần thứ 37 - từ ngày 09/09/2019 đến ngày 15/09/2019
< Tuần 37 2019 >
Thứ Hai, Ngày 09/09/2019

 

Thứ 2

09/9

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

9h00 – A. 203

Làm việc với Cty Isoft

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

CNTT

 

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H. 701

Đào tạo Kiến thức và thực hành KSNK

Khoa KSNK

KSNK

HCQT

Đại biểu và Học viên lớp 1

Thứ Ba, Ngày 10/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A. 308

Họp Hội đồng Thẩm định kết quả Gói thầu: Mua sắm TTB y tế năm 2019 bằng nguồn NSNN

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKHĐT

VTKT

Thành viên Hội đồng

9h00 – Cung VHHN Việt Xô

Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện Nội tiết TW

 

 

Giám đốc

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

 

13h30 – H. 701

Đào tạo Kiến thức và thực hành KSNK

Khoa KSNK

KSNK

HCQT

Học viên lớp 2

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa  ĐM.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h00 – A. 308

Họp Hội đồng KHKT

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKHĐT

Thành viên Hội đồng

Thứ Tư, Ngày 11/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – H.701

Bế giảng lớp chuyên đề CĐHA khóa 1

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKHĐT

HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

8h30 – A. 308

Họp Hội đồng Thẩm định HSMT gói thầu: Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu và Gói thầu: Mua sắm VTTH dùng trong khúc xạ

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKHĐT

VTKT

Thành viên Hội đồng

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Việt – Khoa KB&ĐTTYC “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị của bệnh liệt dây thần kinh IV tại BVMTW“ – TS. Trần Thị Chu Quý

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH CĐ

Thứ Năm, Ngày 12/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

09h00 – H.701

09h00 – H.601

Thi lý thuyết cuối kỳ lớp ĐDCK mắt khóa 40

 P. QLKH&ĐT

 

QLKHĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

9h00 – A. 203

Hội chẩn bệnh nhân Khoa Glôcôm

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

PGĐ Đông,  Khoa Glôcôm KHTH

13h30 – A. 308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

14h00- H.701

Thi lý thuyết cuối kỳ lớp Tập huấn khúc xạ khóa 3

Khoa Khúc xạ

QLKHĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H. 701

Giảng Lý thuyết lớp Tiêm nội nhãn

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

Học viên tham gia khóa học

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 13/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa MTE

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

Cả ngày – Khoa Khúc xạ

Thi lâm sàng cuối kỳ lớp Tập huấn khúc xạ khóa 3

Khoa Khúc xạ

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

Cả ngày – Các khoa lâm sàng

Thi lâm sàng cuối kỳ lớp ĐDCK mắt khóa 40

Khoa Khúc xạ

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 – H. 701

Thực hành phòng ngừa chuẩn trong công tác Phòng chống dịch bệnh trong CSKCB

Khoa KSNK

KSNK

HCQT

Học viên lớp 3

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

Thứ Bảy, Ngày 14/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 09/09/2019

 

Thứ 2

09/9

07h50 – A. 308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

9h00 – A. 203

Làm việc với Cty Isoft

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

CNTT

 

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

13h30 – H. 701

Đào tạo Kiến thức và thực hành KSNK

Khoa KSNK

KSNK

HCQT

Đại biểu và Học viên lớp 1

Thứ Ba, Ngày 10/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

8h30 – A. 308

Họp Hội đồng Thẩm định kết quả Gói thầu: Mua sắm TTB y tế năm 2019 bằng nguồn NSNN

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKHĐT

VTKT

Thành viên Hội đồng

9h00 – Cung VHHN Việt Xô

Dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Bệnh viện Nội tiết TW

 

 

Giám đốc

9h00 – A. 308

Họp Ban QLXDCB

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h30

Kiểm tra Bệnh viện thường kỳ

Ths. Hoàng Minh Anh

P. ĐD

Các thành viên đoàn kiểm tra

 

13h30 – H. 701

Đào tạo Kiến thức và thực hành KSNK

Khoa KSNK

KSNK

HCQT

Học viên lớp 2

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa  ĐM.

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h00 – A. 308

Họp Hội đồng KHKT

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

QLKHĐT

Thành viên Hội đồng

Thứ Tư, Ngày 11/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

08h30 – H.701

Bế giảng lớp chuyên đề CĐHA khóa 1

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKHĐT

HCQT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

8h30 – A. 308

Họp Hội đồng Thẩm định HSMT gói thầu: Mua sắm thủy tinh thể nhân tạo đơn tiêu và Gói thầu: Mua sắm VTTH dùng trong khúc xạ

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

QLKHĐT

VTKT

Thành viên Hội đồng

13h15 – D. 701

Sinh hoạt khoa học tiếng Việt – Khoa KB&ĐTTYC “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị của bệnh liệt dây thần kinh IV tại BVMTW“ – TS. Trần Thị Chu Quý

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCH CĐ

Thứ Năm, Ngày 12/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

09h00 – H.701

09h00 – H.601

Thi lý thuyết cuối kỳ lớp ĐDCK mắt khóa 40

 P. QLKH&ĐT

 

QLKHĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

9h00 – A. 203

Hội chẩn bệnh nhân Khoa Glôcôm

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

PGĐ Đông,  Khoa Glôcôm KHTH

13h30 – A. 308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

Giám đốc, HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

14h00- H.701

Thi lý thuyết cuối kỳ lớp Tập huấn khúc xạ khóa 3

Khoa Khúc xạ

QLKHĐT

HCQT

Học viên tham gia khóa học

14h00 – H. 701

Giảng Lý thuyết lớp Tiêm nội nhãn

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

Học viên tham gia khóa học

15h00

Kiểm tra công tác XD cơ sở hạ tầng BV

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Các thành viên Ban QLXD

Thứ Sáu, Ngày 13/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H. 601

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

PGS.TS. Cung Hồng Sơn

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D. 701

Giao ban chuyên môn. Báo cáo chuyên đề Khoa MTE

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

Cả ngày – Khoa Khúc xạ

Thi lâm sàng cuối kỳ lớp Tập huấn khúc xạ khóa 3

Khoa Khúc xạ

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

Cả ngày – Các khoa lâm sàng

Thi lâm sàng cuối kỳ lớp ĐDCK mắt khóa 40

Khoa Khúc xạ

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học viên tham gia khóa học

13h30 – H. 701

Thực hành phòng ngừa chuẩn trong công tác Phòng chống dịch bệnh trong CSKCB

Khoa KSNK

KSNK

HCQT

Học viên lớp 3

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

13h30 – A.203

Họp Ban Giám đốc.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Ban Giám đốc

Thứ Bảy, Ngày 14/09/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 15/09/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019