Tuần thứ 26 - từ ngày 24/06/2019 đến ngày 30/06/2019
< Tuần 26 2019 >
Thứ Hai, Ngày 24/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

9h00 – D.701

Các khoa Phòng bốc thăm số thứ tự biểu diễn văn nghệ

BTC hội diễn

HCQT

BTC và các Khoa Phòng trong bệnh viện

9h00 – H.701

Khai giảng lớp Tạo hình Thẩm mỹ khóa 10

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học

viên tham gia khóa học

13h00 – D.701

Tổng duyệt văn nghệ

BTC hội diễn

HCQT

BTC và các Khoa Phòng trong bệnh viện

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm. Bình bầu ABC

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

Thứ Ba, Ngày 25/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A.308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h00 – D.701

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Bệnh viện

BTC hội diễn

HCQT

CBVC trong Bệnh viện

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa MTE

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h30 – A.203

Họp HĐXT gói thầu máy chấm công tự động

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

TCCB

Thành viên Hội đồng

Thứ Tư, Ngày 26/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

10h00 – D.701

Mở thầu mua thuốc bổ sung năm 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Dược

Thành viên Hội đồng và các nhà thầu

13h15 – D.701

Sinh hoạt khoa học tiếng Anh Khoa Glocom “Estimate target intraocular rpressure based on

glaucoma progression“ – TS. Nguyễn Thị Hà Thanh

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCHCĐ

Thứ Năm, Ngày 27/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30

Tổ quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Các thành viên Tổ QLCL

13h30 – A.308

Họp bệnh nhân cấp viện cuối tháng

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Bệnh nhân các Khoa, KHTH, HCQT, P.ĐD và nhà ăn

15h30 – A.308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 28/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H.601

 

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

TS. Bùi Thị Vân Anh

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D.701

Giao ban chuyên môn. Bình đơn thuốc

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

09h00 – H.701

Bế giảng lớp:

Phẫu thuật Mộng khóa 11

Chẩn đoán hình ảnh khóa 1- Chuyên đề siêu âm A, B

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học

viên tham gia khóa học

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

Thứ Bảy, Ngày 29/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Thứ Hai, Ngày 24/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

07h50 – A.308

- Chào cờ

- Báo cáo tại Giao ban Bệnh viện: Phòng HCQT báo cáo về xây dựng, sửa chữa Bệnh viện.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Đại diện lãnh đạo các Khoa Phòng.

9h00 – D.701

Các khoa Phòng bốc thăm số thứ tự biểu diễn văn nghệ

BTC hội diễn

HCQT

BTC và các Khoa Phòng trong bệnh viện

9h00 – H.701

Khai giảng lớp Tạo hình Thẩm mỹ khóa 10

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học

viên tham gia khóa học

13h00 – D.701

Tổng duyệt văn nghệ

BTC hội diễn

HCQT

BTC và các Khoa Phòng trong bệnh viện

13h30 - Các Khoa, Phòng

Bình bệnh án và các Khoa, Phòng tự kiểm tra. Khoa Dược dự với Khoa Glôcôm. Bình bầu ABC

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

Thứ Ba, Ngày 25/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

9h00 – A.308

Họp Ban QLXDCB

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hiệp

HCQT

Các thành viên trong Ban, tư  vấn giám sát, bên B

13h00 – D.701

Hội diễn văn nghệ chào mừng ngày thành lập Bệnh viện

BTC hội diễn

HCQT

CBVC trong Bệnh viện

13h30 - Các Khoa, Phòng

Họp bệnh nhân cấp Khoa, tuyên truyền Ngân hàng mắt Khoa MTE

Trưởng các Khoa, Phòng.

ĐDT Khoa

Tất cả các BS, ĐD của Khoa, Phòng (kể cả học viên đi học)

15h30 – A.203

Họp HĐXT gói thầu máy chấm công tự động

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

TCCB

Thành viên Hội đồng

Thứ Tư, Ngày 26/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

10h00 – D.701

Mở thầu mua thuốc bổ sung năm 2019

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Dược

Thành viên Hội đồng và các nhà thầu

13h15 – D.701

Sinh hoạt khoa học tiếng Anh Khoa Glocom “Estimate target intraocular rpressure based on

glaucoma progression“ – TS. Nguyễn Thị Hà Thanh

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Các BS trong Bệnh viện

14h00

Mở các hòm thư góp ý đặt tại Bệnh viện

 

 

Đại diện: phòng TCCB, Ban Thanh tra nhân dân, BCHCĐ

Thứ Năm, Ngày 27/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

13h30

Tổ quản lý chất lượng bệnh viện kiểm tra

Ths. Nguyễn Diệu Linh

 

Các thành viên Tổ QLCL

13h30 – A.308

Họp bệnh nhân cấp viện cuối tháng

Ths. Nguyễn Đức Thành

HCQT

Bệnh nhân các Khoa, KHTH, HCQT, P.ĐD và nhà ăn

15h30 – A.308

Họp Điều dưỡng trưởng

Ths. Lê Hoàng Yến

HCQT

P. ĐD

HCQT, KHTH, KSNK, CNTT, VTKT và điều dưỡng các Khoa

Thứ Sáu, Ngày 28/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

7h30 – H.601

 

Giao ban Trung tâm Đào tạo và CĐT

TS. Bùi Thị Vân Anh

HCQT

QLKHĐT

CBVC Trung tâm

7h45 – D.701

Giao ban chuyên môn. Bình đơn thuốc

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

Toàn bộ BS và học viên trong bệnh viện

09h00 – H.701

Bế giảng lớp:

Phẫu thuật Mộng khóa 11

Chẩn đoán hình ảnh khóa 1- Chuyên đề siêu âm A, B

TS. Phạm Ngọc Đông

HCQT

QLKHĐT

Các giảng viên & học

viên tham gia khóa học

13h30 – Các Khoa, Phòng

Vệ sinh Bệnh viện thường kỳ.

Trưởng các Khoa, Phòng

ĐDT Khoa

Các Khoa, Phòng

Thứ Bảy, Ngày 29/06/2019

THỜI GIAN,

ĐỊA ĐIỂM

NỘI DUNG

CHỦ TRÌ

CHUẨN BỊ

THÀNH PHẦN  THAM DỰ

Tại Bệnh viện

Mổ ngày thứ 7

KHTH

 

KHTH phân công

Chủ nhật, Ngày 30/06/2019
Nội dung đang được cập nhật...
Chúc mừng năm mới 2019